Molnbolaget blir en del av Omegapoint

Molnbolaget förvärvas, tillsammans med Integrationsbolaget, av konsultbolaget Omegapoint. Därmed utökas vårt befintliga erbjudande med kompetens inom cybersäkerhet och säker digitalisering. Med premiumexpertis inom våra respektive områden, kommer vi att stärka varandra i leveranskapacitet och komplettera varandras erbjudanden.

Molnbolaget och Integrationsbolaget blir helägda dotterbolag till Omegapoint Group AB. Samtliga befintliga ägare och anställda fortsätter i sina nuvarande roller. Molnbolagets vd Daniel Lennartsson och Integrationsbolagets vd Rikard Dahl tar båda plats i koncernledningen.

I våra leveranser är det fortsatt kundfokus som gäller. Alla uppdrag löper vidare som planerat. Affären kommer inte påverka vem som är kundansvarig eller leveransansvarig för er som kund. Alla finansiella delar såsom fakturarutiner, rapporter med mera är oförändrade. 

Läs hela pressmeddelandet här.

Mer nyheter och kunskap